Makaleler

Yaşayan Değerler-Karakter Eğitimi

 

Merhaba Sevgili Anne ve Babalar,

    Değerlerin öneminin arttığı şu günlerde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve çocuklarımıza bu değerleri kazandırabilmek, olumlu davranışlar oluşturmak, pekiştirmek ve çocuklarımıza yaşayarak öğrenme fırsatı yaratmak amacıyla kurum olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi seçtik ve bu doğrultuda Yaşayan Değerler Eğitimini bir diğer adıyla Karakter Eğitimini başlattık.

    Yaşayan Değerler ve Karakter ; var olan şeyleri ve süreçleri evrenin bir parçası yapan anlam kalıplarıdır. Özgürlük, sorumluluk gibi değerler aracılığı ile kendimizi büyük bir yapının parçası olarak algılarız ve özdeşleşiriz. Bu anlamlar ağı içerisinde hayata, insana ve evrene anlamlar yükleyecek bir bilinç, kimlik ve kişilik kazanırız. Başkaları ile kurduğumuz ilişkilerde değerler aracılığı ile kendi varlığımızın ve gerçekliğimizin boyutlarını keşfederiz. Yaşayan Değerler ve Karakter, yaşantıları, eylemleri ve dünyayı sadece yaşanır kılmaz; aynı zamanda anlamlı ve değerli kılar.

    Yaşayan Değerler ve Karaktere ilişkin eğitim; bebeğin doğduğu andan itibaren ilk bulunduğu çevre olan ailede başlar. Aile içindeki bireyler özellikle anne ve baba, çocuğun ilk olarak model aldığı ve taklitlerle doğru davranışları öğrenmeye çalıştığı kişilerdir. Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitimin başladığı dönemlerde de model alınan ve taklit edilen örnekler genişleyerek çoğalacaktır.

    Çocuklar değerleri, sosyalleşme dediğimiz kavramın içinde sosyalleşerek öğrenmeye ve içselleştirmeye devam edeceklerdir. Yaşayan Değerler ve Karaktere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve ergenliğin sonlarına kadar devam eder. Bu süreden sonra da değerlere ilişkin değişimler elbette mümkündür fakat temel değerler oluşmuştur.

                                                                                                                                                     CANATAN YILMAZ

                                                                                                                                                     OKUL MÜDÜRÜ

Güncelleniyor.