Etkinlikler

OKUL  ÖNCESİ EĞİTİMİN  AMAÇLARI

A ) GENEL AMAÇLAR

- Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine, uyarıcı ve sağlıklı çevre koşullarının sağlanmasına yardımcı olmak Kişilik gelişimlerini eğitimin temel hedefleri doğrultusunda güçlendirmek ve yönlendirmek,

- İlk okula hazırlık; Çocukları okul yaşamının sosyal ve zihinsel yönden hazır oluşlarını cevap verecek bilgi beceri ve tavırla sahip kılmak, 

- Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerden zedeleyici koşullardan gelen çocukların ekonomik, sosyal ve kültürel yoksulluklarının olumsuz etkilerini ortak bir yetişme ortamı içinde okul aile birliğinde kaynaklanan koruyucu önlemlerle gidermek ya da hafifletmek, 

- Ana-babanın kapsamına alınan planlamalarla onların, çocuk yetiştirme ile ilgili eğitimsel görüşlerini etkilemek ve bu konu ile ilgili beceri, tavır ve alışkanlıklarını yönlendirmek 


B ) ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İLE İLGİLİ AMAÇLARI

- Çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminde etkinlik sağlamak;
- Fiziksel ihtiyacın karşılanması ve sağlığının korunması,
- Çocuğa fiziksel bir yapının tanımlanması için gerekli uyarıcı ortamın sunulması,
- Fiziksel yapının etkin bir biçimde kullanılması,
- Kas gelişiminin sağlanması 
- Çocukta duygusal güveni sağlamak;
- Etkin bir sevgi anlayışının yaratılması,
- Çocukta kendine karşı olumlu bir tavrın geliştirilmesi 
- Çocuğun sağlıklı sosyalleşme süreci içinde gelişmesine olanak sağlamak;
- Gurupla çalışma ve gurup içi sağlıklı etkileşim olanaklarının sunulması,
- Sosyal çevrenin tanınması için gerekli etkinliklerin düzenlenmesi,
- Kültürel değerlerin özümlenmesi ve değerlendirilmesine olanak sağlaması, 
sosyal uyum sağlaması,
- Temel alışkanlıkların kazandırılması 
- Çocuğun sağlıklı kişilik değişikliğine olanak tanımak;
- Benlik kavramının gelişmesi,

- Kendini anlatma, açığa vurma olanaklarının sağlanması,
- Bağımsızlığın geliştirilmesi,
- Öz denetim sağlanması,
- Çocukta öğrenme becerisini geliştirmek;
- Uyarıcı çevre koşullarının sunulması,
- Akıl yürütme yeteneğinin genişletmesi,
- Yaratıcılığın geliştirilmesi,
- Dilin zenginleştirilmesi,
- Çocuğu okul yaşamına hazırlamak;
- Okul yaşamı için gerekli sosyal becerilerin elde edilmesini sağlar,
- Etkin öğrencilik için zihinsel olgunluk seviyesin elde edilmesine olanak sağlaması 
- Okul öncesi eğitimin sağlanması;
- Çocuk eğitimi düşünürlerin yapıtlarına rastlanmaktadır ki; bu dönemde toplumun sadece seçkin bir eğitime verdiği önemle daha sonraki yıllarında çocuğun keşfedilen yeteneğine uygun olarak özel okullara yada askeri kışlalara gönderilmesi uygun görülürdü Bireyin fiziki ve estetik yönden bir bütün olarak yetiştirilmesi ve düşüncenin geliştirilmesi temel görüş olarak benimsenmesidir Orta çağ döneminde çocuk 6-7 yaşlarına gelince sosyal yaşamdan uzak tutulmuş, duygu ve düşünceleri genellikle önemsenmiş bu yaşta ise küçük çapta bir yetişkin olarak ele alınmıştır .

ETKİNLİKLERİMİZ

ETKİNLİKLER 1-

 

Anadili Etkinlikleri:
Şiir, şarkı, sohbet, tekerleme, parmak oyunu, kukla, parmak kuklası, hikâye tamamlama, problem çözme, canlandırmalar.. Bu etkinliğimiz 3 bölümden oluşmaktadır.

1. Bölüm : Hikaye Öncesi

2. Bölüm : Hikaye

3. Bölüm : Hikaye Sonrası

Bu etkinliklerle çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine, Türkçe'yi güzel konuşmalarına, sözcük dağarcıklarını geliştirmeye, kitap sevgisi kazanmalarına, hayal güçlerinin gelişmesine, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanır.

Bilişsel Etkinlikleri:
Renk, sayı, kavram çalışmaları, yapı- doku, mekânda konum, ses, kavram eşleştirme sınıflandırma, sıralama, ayırt etme, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, gözlem, basit problem çözme, çizgi çalışmaları, matematiksel oyunlar, ölçü- tartı

Sanat Etkinlikleri:
Kesme- yapıştırma, yoğurma, kolaj, boya çalışmaları, artık materyal çalışmaları, serbest resim, sınırlı boyama

Kültürel Etkinlikler 
Müze, sinema, tiyatro, sirk, eğitici alan gezileri

Eğitsel Etkinlikler 
Kavram çalışmaları yanında, deneyler, meslek çalışmaları, evcilik oyunları, okula hazırlık çalışmaları, kitap çalışmaları

Sosyal Etkinlikler 
Doğum günleri, partiler, ağaç dikme, çevre gezileri, yılbaşı, sene sonu gösterileri, sergiler yer almaktadır.

Branş Derslerimiz:
Değerler eğitimi, drama, satranç, ingilizce, aletli müzik eğitimi, resim,  jimnastik. Branş derslerimizin amacı; yapılan etkinlikleri sevdirerek daha sosyal ve kendine güvenen bireyler yetiştirmektir.

 

Planlı Oyun Etkinliği
Çocuklar oyun yoluyla; duygu ve düşüncelerini ifade etme, keşfetme, öğrenme, çevreyi tanıma ve insan ilişkilerini geliştirme fırsatı bulunmaktadır. Okulumuz da çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için donatılmış. Oyun bahçesi bulunmaktadır. Kendilerine ait özel oyun parkları, salıncak, kaydırak,  dinlenmeleri için özel banklar mevcuttur. Bahçemizde çeşitli meyveler veren ağaçlarımız bulunmaktadır. Okulumuz da ki her şey çocuklarımız düşünülerek yapılmış ve yapılmaya da devam edilecektir. Kendini sürekli olarak yenilemeyi ilke edinen kurumumuz için; çocukları oyun yoluyla eğitmek kurumumuzun görevleri arasındadır. Unutulmamalıdır ki bir çocuğun en önemli işi oyun dur. Bunun bilincinde olan okulumuz ve öğretmenlerimiz bu konuyla özellikle ilgilenmektedir. Bahçemizin resimlerine foto galeri bölümünden ulaşabilirsiniz.

Fen - Doğa Etkinlikleri
Araştırma ve inceleme gezileri, deneyler, doğa eğitimi, bahçe çalışmaları, ağaç dikme. Fen ve doğa etkinliği; çocuklarımızın hayatı daha iyi anlamalarına ve bulundukları ortamı, doğayı net bir şekilde algılamasına, sorular sorarak sorunlara çözüm yolu bulmalarına daha etkili düşünme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur. Fen ve doğa, insan yaşamı için çok önemlidir. Soluduğumuz havadan, içtiğimiz suya ve süte, yediğimiz et-balık, sebze-meyveden sağlıklı yaşama ve çevreye kadar her şeyi fen eğitimi aracılığıyla öğreniriz. Okul öncesi dönemde olumlu bir gelişimin sağlanabilmesinde çocuğun yaşayarak, deneyerek, gözlem yaparak, kendisinin keşfetmesine olanak sağlayan öğrenme ortamlarını hazırlamanın büyük bir önemi vardır. Çünkü çocuk ancak kendisi denediğinde, kendisi yaptığında etkin olma fırsatı bulduğu için daha kolay öğrenir. Yeni kalıcı öğrenmeleri oluşturabilir. Neden - sonuç ilişkilerini kurabilen, problemleri tanımlayıp çözümler üretebilen, yaratıcı bireyler yetiştirmek için çocuklara bu fırsatları sunmanın ne kadar önemli olduğunu bilen kurumumuzda fen ve doğa etkinlikleri ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle kurumuzda fen ve doğa etkinleri düzenli olarak yapılmakta ve velilerimize verilen aylık bültenlerimiz de bilgilendirilmektedir.

 

 

 

 

ETKİNLİK-2

 

 

AY VE DEĞERLER

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ALINACAK DEĞERLERİN ALT KONULARI

 

 

SINIF VE OKUL İÇİ UYGULANACAK ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

 

 

AİLE KATILIMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

 

 

 

EYLÜL (ARKADAŞLIK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

*İlköğretim Haftası(Okulun açıldığı ilk hafta)

 

 

 

 

ALT KONULAR

*Olumlu davranışları

pekiştirme

*Arkadaşlık Kurma

*Bayramlaşma

(Paylaşma)

ETKİNLİK1:TÜRKÇE-SINIF KURALLARI

Türkçe etkinliği sırasında daha önce öğrenilen sınıf kuralları sorulur ve

alınan kararlar madde halinde yazılır. Çocukların tek tek isimleri yazılarak sözleşmeyi parmak izleriyle imzalamaları sağlanır.Sözleşmedeki kurallara uyan çocuklara başarı rozetleri takılır.(Yıldız-çiçek-kalp vb)

 

ETKİNLİK2:SANAT-TÜRKÇE (ÇÖP KUTUSU-OLUMLU DAVRANIŞLARI)

Türkçe etkinliği sırasında olumlu ve olumsuz davranışlar hakkında sohbet edilir ve bu davranışlar küçük kartlara yazılır. Her öğrenciye karışık olarak bir kart verilir. Sınıfın ortasına çöp kutusu ve bir pano yerleştirilir. Öğrencilerden sırayla kartlarını getirmeleri istenir ve kartlar okunur.Kartlarda yazılan davranışların öğrenciye sorularak olumlu veya olumsuz olduğu bilgisi alınır ve davranış olumluysa kart davranış panosuna asılır,davranış olumsuzsa kart sınıfın ortasındaki çöp kutusuna atılır.Daha sonra sınıf içerisinde çocukların olumlu davranışlarını hem kendileri hem de birbirlerini uyararak pekiştirmeleri sağlanır.

 

ETKİNLİK3:DRAMA(BAŞLADIĞI İŞİ BİTİRME)

‘’Tavşan ile Kaplumbağa Yarışıyor ‘’hikâyesi okunur. Çocuklarla değerlendirilir. Rol dağılımı yapılırken istedikleri hayvanı seçerek canlandırma yapmaları için ortam sağlanır. Çocukların kaplumbağa gibi verilen her çalışmayı azimle tamamlamalarının önemi vurgulanır.Ayrıca tavşan gibi kendine aşırı güvenerek çalışmaları önemsememenin sonuçları anlatılır.

 

ETKİNLİK 4: BAYRAMLAŞMA(DRAMA)

Grup Etkinliği

Ailelerden istenilen farklı tasarlanmış şeker külahları ile çocuklar bayram giysileriyle okula gelirler. Öncelikle çocuklar birbirleriyle bayramlaşırlar,daha sonra okuldaki tüm sınıflar gezilerek öğretmen ve öğrencilerle bayramlaş ılır.

 

ETKİNLİK 5.KURBAN BAYRAMI KARTI(GEZİ)

Çocuklarla Kurban Bayramı kartı hazırlanır, duyguları not edilir, aileden istenilen zarfların içine

konularak postaneden çocuklara kendi adreslerine göndermeleri sağlanır.

 

ETKİNLİK1:Aile Katılımı

Ailelere oryantasyon haftası ile ilgili haber bültenleri gönderilir.

Ailelerin çocuklara karşı kararlı ve tutarlı olması yönünde bilgiler verilir.

ETKİNLİK2:Aile Katılımı

‘’Arkadaş Olalım’’ şiiri çocuklarla birlikte öğrenilmesi için ailelere

gönderilir. Birlikte okunarak anlamı konuşulur. Sınıfta da okunarak

arkadaşlık ve paylaşma vurgusu yapılır.

ARKADAŞ OLALIM

Bebeğimi getirdim sana

Benimle oynasa

Kardeşçe oynayalım

Okulda doya doya

Benim oyuncağım senin Senin oyuncağın benim Rahat etmeli içim

Canım arkadaşım benim

ETKİNLİK3:Aile Katılımı

Ailelere sınıf kuralları ile ilgili yazı gönderilir. Bu yazıda belli başlı uyulması önemli olan kurallar yazar. Bu çalışmada ailelerin çocuklarıyla sınıf kuralları hakkında konuşmaları istenir.(*Öğretmeni dinleme *Etkinliğini bitirmesi *Arkadaşlarını incitmeme *Nezaket sözcüklerini kullanma vb.)

 

‘’KUSURSUZ DOST ARAYAN,DOSTSUZ KALIR’’

Deyiş

 

 

 

 

AY VE

DEĞERLER

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ALINACAK

DEĞERLERİN ALT KONULARI

SINIF VE OKUL İÇİ UYGULANACAK ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AİLE KATILIMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

EKİM  (SORUMLULUK)

 

 

 

 

1.BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

*Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

*Dünya Çocuk

Günü(Ekim ayının ilk pazartesi

günü)

*Kurban Bayramı

*Cumhuriyet

Bayramı (29

Ekim)

 

 

2.ALT KONULAR

*Merhamet

*Demokrasi

*Selamlaşma

 

ETKİNLİK 1: HİKAYE OKUMA VE HİKAYENİN CANLANDIRILMASI

Büyük grup çalışması

Eğitici, çocuklara Ağustos böceği ve karıncanın masalını anlatarak masaldaki sorumluluklara dikkat çeker. Ağustos böceğinin düştüğü zor durum hakkında soru cevap yapılır. Masal paylaşıldıktan sonra çocuklar tarafından masala uygun bir son yazılarak masal iki şekilde de dramatize edilir.

Canlandırma sırasında hissettikleri ile ilgili konuşularak sorumluluklar hakkında konuşulur.

ETKİNLİK 2: DAĞINIK VE DÜZENLİ OLMA

Sorumlu parmaklar parmak oyunu

Çocuklar öğretmeni rahat görebilecekleri şekilde otururlar. Öğretmen çocuklarla aşağıdaki parmak

oyununu oynar. Ardından dağınıklığın ne olduğu, ne yaparsak dağınık olabileceğimizi, nasıl düzenli

olabileceğimizi düşünmelerini sağlayarak çocuklara düzenli olmanın öneminden bahseder.

Öğretmen şu soruları sorarak çocukların düşünmelerini sağlar:

• Dağınıklık ne demektir? • Sizce dağınık bir oda nasıl olur?

• Düzenli olmak ne demektir? • Sizce dağınık olmak ve düzenli olmak nasıl bir duygudur? • Dağınık

bir odayı nasıl düzenli hale getirebilirsiniz?

• Dağınık bir odada ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz?

• Sorumluluklarını bilen insanlar dağınık olur mu? Neden?

Çocukların cevapları dinlendikten sonra, oynanan parmak oyunu tekrar edilir.

Sorumlu Parmaklar

Başparmak çok dağınığım Yüzük parmak hadi yapalım İşaret parmak toplayalım Bütün parmaklar yardım eder. Orta parmak kaşını çatar

ETKİNLİK 4: SINIF BAŞKANININ SEÇİMİ( TÜRKÇE ETKİNLİĞİ)

Grup Etkinliği

Cumhuriyet tanımı çocukların anlayacağı şekilde anlatılır. Bu konuyla ilgili drama etkinliği uygulanır.

Sınıf başkanlığına aday olacak olan çocuklar seçilir. Adaylara sınıf için yapacakları anlattırılır. Daha sonra adayların yakasına onları simgeleyen geometrik şekiller takılır. Daha sonra diğer öğrenciler oy verecekleri arkadaşlarını simgeleyen şekil kartını alır ve hazırlanan paravanın içindeki seçim sandığına atar. Herkes oyunu kullandıktan sonra içlerinden bir görevliyle birlikte sandık açılır. Şekil kartları sayılır ve en fazla oy olan çocuk sınıf başkanı seçilir.

KÖTÜLÜĞÜ ADALETLE, İYİLİĞİ DE İYİLİKLE KARŞILA…

(LAOTZU)

ETKİNLİK 1: AİLEMİZİN SORUMLULUKLARI

Çocuklara kartona çizilmiş ev maketi dağıtılır ve evi istedikleri şekilde tamamlamaları istenir. Sizce bu evde kimler yaşıyor? Bu evde yaşayan kişilerin sorumlulukları nelerdir? Bu evde yaşayan kişiler sorumluluklarını yerine getirmezse neler olabilir? Gibi sorular sorularak resim çalışması tamamlanır.

ETKİNLİK 2:ÜLKEMİZ VE YÖNETENLER

Ülkemizin adı, başkentimiz, ilimiz ve cumhurbaşkanımız, başbakanımız, valimiz vb. kişilerin görsellerle tanıtılması

ETKİNLİK 3:AİLEYE MEKTUP

Velilere çocuk hakları sözleşmesinin özeti gönderilir.

ETKİNLİK4:AİLE BÜLTENİ

Çocuğunuz kendi başına giyinip soyunmayı, yatağını toplamayı, oyuncaklarını

toplamayı, kıyafetlerini katlamayı, sofra kurmayı başarabilir. Yatak biraz

dağınık kalabilir, kıyafetler ters giyilebilir ama önemli olan kendisinin başarmasıdır. Bu minik sorumluluklar yaşla paralel olarak çocuğa mutlaka verilmelidir Ancak bu sayede çocuklarımız sorumluluk bilinçlerini geliştirebilirler. Sorumluluk sahibi bir çocuk kolay iletişim kurabilen, empati yeteneği gelişmiş, belli bir disiplin anlayışı olan bireyler olarak yetişir. Bizler, yetişkinler olarak öncelikle çocuklarımızın içinde bulunduğu yaş döneminin özelliklerini bilmeli ona göre de alabilecekleri sorumlulukları değerlendirmeliyiz. Yapabilecekleri iş ve görevleri yerine getirmeleri için onlara fırsatlar tanımalıyız. Çocuklarımızı belli görevleri yerine getirmeleri için motive etmeliyiz. Örneğin odasını toplamayan bir çocuğu ödüllendirme ve ödül panoları ile teşvik etmek gibi yaratıcı düşünceler geliştirmeliyiz. Aşırı koruyucu ve kollayıcı anne babalar olup onların kendilerini geliştirmelerine engel olmamalıyız. Ailece alınacak kararlara daima onları da ortak etmeliyiz. Çocuklarımız bazı sorumlulukları yerine getirirken minik kazalar daima olabilir, bunları zaman zaman göz ardı etmeliyiz. Mümkün olduğunca yetişkin müdahalelerini en aza indirip onlara fırsatlar tanımalıyız. ETKİNLİK5:AİLEMLE ŞİİR ÖĞRENİYORUM

Cumhuriyet ve Bayrakla ilgili çocuklara aileleri tarafından dörtlük

ezberletmeleri istenir. Daha sonra çocuklara sınıf içinde oluşturdukları

kürsülerde okumaları sağlanır.

ETKİNLİK 6:AİLE KATILIMI ETKİNLİĞİ

Sınıfa evinde hayvan besleyen bir aile davet edilerek hayvanlara karşı bakım,

şefkat, merhamet vb. duygularını anlatması istenir.

 

 

 

 

AY VE DEĞERLER

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ALINACAK DEĞERLERİN ALT KONULARI

 

 

SINIF VE OKUL İÇİ UYGULANACAK ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

 

 

AİLE KATILIMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

 

 

 

KASIM (SAYGI)

 

 

 

1.BELİRLİ GÜN

VE HAFTALAR

*Kızılay Haftası

(29 Ekim-4

Kasım)

*Atatürk

Haftası

(10 -16 Kasım)

*Öğretmenler

Günü(24 Kasım)

2.ALT KONULAR

*İyilik yapma

*Vatanseverlik (Atatürk sevgisi)

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİK1:DEPREM (DRAMA)

Çocuklardan istenilen malzemeler(sağlık malzemeleri-çadır-battaniye-erzak vb.) istenir. Gelen

malzemeler sınıfa uygun şekilde yerleştirilir. Sınıftaki eşyalarla deprem havası verilir. Çocuklara kura

ile roller dağıtılır. Kızılayın yardımı canlandırılır.

ETKİNLİK 2.SANAT VE DRAMA ETKİNLİĞİ

Çocuklarla saygı kelimesinin hakkında konuşulur ve çeşitli resimler gösterilir. Bu resimler saygılı

olduğumuz anları gösterir.

* Bize haklarımızı kazandıran Atatürk’e 10 Kasımda saygımızı çiçeklerle sunduk. .

*Otobüste yaşlılara yer verme

*babamıza veya annemize ait zarfları açmamız

*Annemizin emek vererek yaptığı yemeğin sevmesek de tadına bakmak

*Yaşlı insanları ziyarete gitmek ve onlarla kibar bir şekilde konuşmak

*Doğaya saygımız nedeniyle çevremizi temiz kullanmak

*Konuşan iki insan arasına girmemek bir saygı örneği

*Yemek masasından masadaki kişilerin yemeği bitmeden kalkmamak vb.

Bu resimler her çocuğa karışık dağıtılır, çocukların bu resimleri boyamaları istenir ve daha sonra kendine çıkan resme göre çocuk arkadaşlarıyla bu çalışmanın canlandırmasını yapar.

ETKİNLİK 3:İYİLİK KUTUSU(SANAT VE AİLE KATILIMI)

Çocuklarla birlikte bir kutu süslenir. Kutuya iyilik kutusu ismi verilir. Çocuklarla iyilik kavramı ile ilgili

sohbet edilir. Ailelerden çocukların evde yaptığı iyilikleri yazarak okula göndermeleri sağlanır. Çocukların kendi yaptığı iyilikleri öğretmen okuyarak sözel olarak ödüllendirir. Çocuk yaptığı iyilik yazısını kutuya atar aynı zamanda öğretmen çocuklardaki güzel davranışları da yazarak kutuya atar.(Olumlu davranışların ön plana çıkarılarak pekiştirilmesi sağlanır)İyilik kutusu her ay veya uygun görülen zamanlarda açılır. En fazla iyilik yapan öğrenciler ödüllendirilir.

ETKİNLİK 4:10 KASIM(SANAT VE TÜRKÇE ETKİNLİĞİ)

Çocuklara öncelikle Atatürk’ün hayatı ve kişiliğini anlatan bir slâyt izletilir. Slâyttan sonra çocuklara neden Atatürk’e karşı saygı duymalıyız hakkında konuşulur. Her çocuk evinden iki çiçek getirir ve elindeki bir çiçeği kullanarak sınıf çelengi hazırlanır. Daha sonra çocukların yakalarına Atatürk resmi takılarak iki öğrenci tarafından taşınan çelenk okuldaki Atatürk Büstünün önüne koyulur. Diğer çocuklar ellerindeki çiçeği selam vererek Atatürk Büstünün önüne koyar. Hep beraber saygı duruşuyla birlikte günün anlam ve önemi ile ilgili çalışmalar yapılır.

ETKİNLİK 1:AİLE KATILIMI(YARDIMLAŞMA)

Ailelerin kullanmadıkları eşya, giysi vb. malzemelerin kendi çevrelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine vermeleri sağlanır.(Yaptığı bir keki komşularıyla paylaşması)

ETKİNLİK 2:AİLE BÜYÜKLERİNE SAYGI