Ebeveyn Eğitimleri

2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL  ŞİFA UĞURBÖCEĞİM  ANAOKULU  DEĞERLER EĞİTİMİ

 

 

SU, ATEŞ ve AHLAK

Su, ateş ve ahlâk dostluk kurmuşlar. Bir gün ormanda dolaşmaya çıkmışlar. Fakat bir müddet

sonra içlerine bir korkudur düşmüş. Orman çok büyük ve çok karmaşıkmış. Her türlü ihtimale karşı

birbirlerini kaybederlerse, nasıl bulacaklarını düşünmeye başlamışlar.

Ateş ve ahlâk suya sormuş:

-“Kaybolursan seni nasıl bulacağız?”

Su cevaplamış:

-“Nerede bir şırıltı duyarsanız ben oradayım.” demiş.

Sıra ateşe gelmiş.  Su:

-“Seni yitirirsek ne yapalım?” diye sormuş.

Ateş:

-“Duman gördüğünüz yerde ben varım.” cevabını vermiş.

Sıra ahlâka gelince cevabı şu olmuş:

-“Beni asla kaybetmeyin; eğer kaybederseniz, bir daha asla bulamazsınız!”

 

YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ

 

Merhaba Sevgili Anne ve Babalar,

    Değerlerin öneminin arttığı şu günlerde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve çocuklarımıza bu değerleri kazandırabilmek, olumlu davranışlar oluşturmak, pekiştirmek ve çocuklarımıza yaşayarak öğrenme fırsatı yaratmak amacıyla kurum olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi seçtik ve bu doğrultuda Yaşayan Değerler Eğitimini bir diğer adıyla Karakter Eğitimini başlattık.

    Yaşayan Değerler ve Karakter ; var olan şeyleri ve süreçleri evrenin bir parçası yapan anlam kalıplarıdır. Özgürlük, sorumluluk gibi değerler aracılığı ile kendimizi büyük bir yapının parçası olarak algılarız ve özdeşleşiriz. Bu anlamlar ağı içerisinde hayata, insana ve evrene anlamlar yükleyecek bir bilinç, kimlik ve kişilik kazanırız. Başkaları ile kurduğumuz ilişkilerde değerler aracılığı ile kendi varlığımızın ve gerçekliğimizin boyutlarını keşfederiz. Yaşayan Değerler ve Karakter, yaşantıları, eylemleri ve dünyayı sadece yaşanır kılmaz; aynı zamanda anlamlı ve değerli kılar.

    Yaşayan Değerler ve Karaktere ilişkin eğitim; bebeğin doğduğu andan itibaren ilk bulunduğu çevre olan ailede başlar. Aile içindeki bireyler özellikle anne ve baba, çocuğun ilk olarak model aldığı ve taklitlerle doğru davranışları öğrenmeye çalıştığı kişilerdir. Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitimin başladığı dönemlerde de model alınan ve taklit edilen örnekler genişleyerek çoğalacaktır.

    Çocuklar değerleri, sosyalleşme dediğimiz kavramın içinde sosyalleşerek öğrenmeye ve içselleştirmeye devam edeceklerdir. Yaşayan Değerler ve Karaktere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve ergenliğin sonlarına kadar devam eder. Bu süreden sonra da değerlere ilişkin değişimler elbette mümkkündür fakat temel değerler oluşmuştur.

    Yaşayan Değerler ve Karaktere ilişkin bilgilerin temellerinin, okul öncesi dönemde atılıyor olmasını göz önünde bulundurduk. Başlattığımız Karakter Eğitimi çerçevesinde öğrencilerimizle sevgi, sorumluluk, saygı, işbirliği, yardımlaşma, barış, hoşgörü, empati, nezaket, dürüstlük, sabır ve paylaşma değerleri üzerinde çalışacağız.

    Çalışmalarımıza Sevgi değeri ile başlayacağız. Bu çalışmalar, çocukların; mutlu, üretken ve birbirine değer veren bireyler olmasını sağlayan, sevgi değerlerini ve becerilerini öğretir. Çalışmalar sırasında yapılan aktiviteler daha sonra oluşturulacak cesaret, adalet, erdemlilik, temkinli olma gibi değerlerin temel yapı taşlarını oluşturacak nitelikte aktivitelerdir. 

    Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Etik değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası etik değerlerin eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir.

Asrın Anaokulun’da Yaşayan Değerler ve Karakter Eğitimi Programı Uygulama Süreci

    Yaşayan Değerler ve Karakter Eğitimi programı 2017-2018. Eğitim Öğretim yılında  uygulamaya devam edeceğimiz bir program olup; her ayın değeri için yapılacak çalışmalar; ayda bir her yaş grubu seviyesindeki çocuklarımız için ayrı ayrı, grup öğretmenleri ve eğitim koordinatörünün konu ile ilgili yaptığı araştırmalar çerçevesinde planlanır. Uygulamalar grup öğretmeni tarafından yapılır. 

    Çocuklara yönelik yapılan çalışmalarda; o ayın değeri ile ilgili olarak her gün çember zamanında 10 dakikalık sürede grup öğretmenleri o ayın değeri hakkında sorular sorarak çocukların düşünüp tartışmalarına, beyin fırtınası yapmalarına ortam hazırlayacak. Dramatizasyon, Hikâye Tamamlama, Resim Yapma, Yaratıcı Düşünceyi geliştirmeye yönelik etkinlikler, Problem Çözme becerisini kazandırmaya dayalı faaliyetler, Sosyal Becerileri geliştirmeye ve toplumsal kuralları kazandırmaya yönelik grup çalışmaları vb. yöntemler kullanılarak çocuklarımız desteklenecektir. 

    Ancak ailenin değerler eğitiminin önemli bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle Yaşayan Değerler Programı'na, anne-babaların da katılımını sağlamak amacıyla ay sonlarında hazırlanıp mail yolu ile sizlere ulaştırdığımız bültenlerde; ayın değeri ve o değer ile ilgili yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler vereceğiz. Siz velilerimize de o ay işlenecek değer ile ilgili ödevler ve evde uygulayabileceğiniz örnek aktiviteler vererek destek olmaya çalışacağız. Vereceğimiz örneklerden yola çıkarak aktivitelerinizi çoğaltabilir, geliştirebilir, değiştirebilirsiniz.

    Karakter eğitimi belirli bir zaman süresini kapsamaz. Amaç çocukların yıl boyunca bu karakteri içselleştirmesidir. Bu konuda velilerimizden gelen öneriler veya çalışmalar her zaman öncelik sırasına sahiptir. Belirlenen değerler, 2012 -2013 eğitim-öğretim yılı boyunca da, gelişimsel süreçler dikkate alınarak belirlenip devam edecek. Yaparak, yaşayarak öğrenmenin etkisi düşünülerek, çocukların drama yoluyla değerleri özümsemeleri sağlanmaya çalışılacaktır.

 

***YASAYAN DEĞERLER VE KARAKTER EĞiTiMi NASIL BiR PROGRAMDIR?***

 

Tarihçe

    Yaşayan Değerler Eğitim Proğramı ( YDEP ) 1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. yıl dönümü kutlamaları için Brahma Kumaris ' in hazırladığı uluslararası bir projeden gelişmiştir. UNESCO tarafından desteklenen bu eğitim, "Yaşayan Değerler Eğitimi" adlı tüm dünya eğitimcilerinin ortak olduğu ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yürütülmektedir. Daha İyi Bir Dünya için Değerlerimizi Paylaşalım isimli bu proje İşbirliği, Özgürlük, Mutluluk, Dürüstlük, Alçakgönüllülük, Sevgi, Barış, Saygı, Sorumluluk, Sadelik, Hoşgörü, Birlik olarak 12 evrensel değere odaklanmıştır.

    Mart 2000'de YDEP 64 ülkede 1800 okulda uygulanmaktaydı. Eğitimcilerden gelen raporlar çocukların değerlerle ilgili etkinliklere olumlu yanıt verdikleri ve tartışılması ve uygulanması konusuna ilgi gösterdikleri yönünde oldu. Öğretmenler çocukların daha güvenli , başkalarına karşı daha saygılı göründüklerini ve kişisel yeteneklerinde ve işbirliği gerektiren sosyal yeteneklerinde olumlu bir gelişme gösterdiklerini belirttiler.

 

Değerlere Duyulan Gereksinim

 

Anne babalar olarak sormamız gereken soruların başında;

  • İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu?
  • Her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken sorumluluk sahibi olabilecekler mi? 
  • Bu kadar şiddeti televizyonlarda seyrederken barışçıl olabilecekler mi? 
  • Aşırı koruma ve müdahaleci davranırken özgüvenleri gelişecek mi? 
  • Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi? gelir.

    Değişen ve gelişen dünya ile beraber, artık televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar aracılığıyla bütün dünya çocuklarımızın sosyal çevresi olmuştur. Aile ve okul tarafından verilen değerlerle, televizyon ve dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman farklılık göstermektedir. Bu noktada anne babaların işleri daha da zorlaşmaktadır. Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok daha önemli bir hale gelmiştir.

 

Yasayan Değerler Eğitim Programının Amaçları

  • İyi karakterli bireyler yetiştirmek.Temel değerleri pekiştirmek.
  • Çocukların kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak.
  • Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek.
  • Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak.
  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLER

Eylül

Arkadaşlık

Ekim

Sorumluluk

Kasım

Saygı

Aralık

Sevgi ve Hoşgörü

Ocak

Yardımseverlik - İşbirliği

Şubat

Sabır - Temizlik

Mart

Barış - Vatanseverlik

Nisan

Egemenlik

Mayıs

Şefkat - Özgüven

Haziran

Değerlendirme

 

 

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

 

 

 

Eylül Ayında Yapılacak İş ve İşlemler

Değerlendirme

 

AYIN DEĞERİ

*ARKADAŞLIK

1. “Arkadaşlık” değeri planlanarak işlenir.

2. Eylül ayı değerini işleyecek zümre belirlenir.

3. Hangi etkinliklerde ne kadar sürede değer

eğitimine yer verileceği planlanır ve aylık çalışma planı hazırlanır.

4. Eylül ayı etkinliği/etkinlikleri belirlenir.

5. Ayın değeriyle ilgili öğretmenlere bilgi verilir.

6. Eylül ayı değeriyle ilgili öğrencilere ve velilere bilgi verilir

7. Ailelere, aile bilgilendirme ve katılım mektubu yazılır.

8. Ay içinde aileye yönelik yapılacak çalışmaların

planlanır

9. İhtiyaç duyulan materyal belirlenir ve temin edilir.

10. Değerlerle bağlantı kurulacak belirli gün ve haftalar planlanır.

11. Okul köşeleri hazırlanır.(değerler ağacı, pano vb)

12. İşlenen değerler ile ilgili dönütler toplanır ve

değerlendirilir.

 

 

ALT KONULAR

*Olumlu davranışları

pekiştirme

*Arkadaşlık kurma

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

*İlköğretim

Haftası(Okulun açıldığı ilk hafta)

*Bayramlaşma (Paylaşma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekim Ayında Yapılacak İş ve İşlemler

Değerlendirme

 

AYIN DEĞERİ

*SORUMLULUK

1.“Sorumluluk” değeri planlanarak işlenir.

2. Ekim ayı değerini işleyecek zümre belirlenir.

3.Hangi etkinliklerde ne kadar sürede değer eğitimine yer verileceği planlanır ve aylık çalışma planı hazırlanır.

4. Ekim ayı etkinliği/etkinlikleri belirlenir.

5. Ayın değeriyle ilgili öğretmenlere bilgi verilir.

6. Ekim ayı değeriyle ilgili öğrencilere ve velilere bilgi verilir

7. Ailelere, aile bilgilendirme ve katılım mektubu yazılır.

8. Ay içinde aileye yönelik yapılacak çalışmalar planlanır.

9.İhtiyaç duyulan materyal belirlenir ve temin edilir.

10.Değerlerle bağlantı kurulacak belirli gün ve haftalar planlanır.

11.Okul köşeleri hazırlanır.(değerler ağacı, pano vb)

12.İşlenen değerler ile ilgili dönütler toplanır ve değerlendirilir.

 

 

ALT KONULAR

*Merhamet

*Demokrasi

*Selamlaşma

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

*Hayvanları Koruma Günü

(4 Ekim)

*Dünya Çocuk Günü(Ekim ayının ilk pazartesi günü)

*Kurban Bayramı

*Cumhuriyet Bayramı (29

Ekim)

 

 

 

 

 

Kasım Ayında Yapılacak İş ve İşlemler

Değerlendirme

 

AYIN DEĞERİ

SAYGI

 

1.“Saygı” değeri planlanarak işlenir.

2. Kasım ayı değerini işleyecek zümre belirlenir

3.Hangi etkinliklerde ne kadar sürede değer eğitimine yer verileceği planlanır ve aylık çalışma planı hazırlanır.

4. Kasım ayı etkinliği/etkinlikleri belirlenir.

5. Ayın değeriyle ilgili öğretmenlere bilgi verilir.

6. Kasım ayı değeriyle ilgili öğrencilere ve velilere bilgi verilir

7. Ailelere, aile bilgilendirme ve katılım mektubu yazılır.

8.Ay içinde aileye yönelik yapılacak çalışmalar

planlanır.

 

 

ALT KONULAR

*İyilik yapma

*Vatanseverlik

(Atatürk sevgisi)

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

*Kızılay Haftası

(29 Ekim-4 Kasım)

*Atatürk Haftası

(10 -16 Kasım)

*Öğretmenler Günü

(24Kasım)

 

 

 

 

 

 

 

Aralık  Ayında Yapılacak İş ve İşlemler

Değerlendirme

 

AYIN DEĞERİ

SEVGİ VE HOŞGÖRÜ

 

 

1.“Sevgi ve Hoşgörü” değerleri planlanarak işlenir.

2. Aralık ayı değerini işleyecek zümre belirlenir

3.Hangi etkinliklerde ne kadar sürede değer eğitimine yer verileceği planlanır ve aylık çalışma planı hazırlanır.

4. Aralık ayı etkinliği/etkinlikleri belirlenir.

5. Ayın değeriyle ilgili öğretmenlere bilgi verilir.

6. Aralık ayı değeriyle ilgili öğrencilere ve velilere

bilgi verilir.

7. Ailelere, aile bilgilendirme ve katılım mektubu yazılır.

8. Ay içinde aileye yönelik yapılacak çalışmalar planlanır.

9.İhtiyaç duyulan materyal belirlenir ve temin edilir.

10.Değerlerle bağlantı kurulacak belirli gün ve haftalar planlanır.

11.Okul köşeleri hazırlanır.(değerler ağacı, pano vb)

12.İşlenen değerler ile ilgili dönütler toplanır ve

değerlendirilir.

 

 

ALT KONULAR

*İnsan sevgisi

*Tasarruf

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 

*İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık)

* Tutum, yatırım ve Türk

Malı Haftası(12-18 Aralık)

*Yeni Yıl(31 Aralık-1 Ocak)

 

 

Ocak  Ayında Yapılacak İş ve İşlemler

Değerlendirme

 

AYIN DEĞERİ

*YARDIMSEVERLİK-

İŞBİRLİĞİ

1.“Yardımseverlik-İşbirliği” değerleri planlanarak

işlenir.

2. Ocak ayı değerini işleyecek zümre belirlenir

3.Hangi etkinliklerde ne kadar sürede değer eğitimine yer verileceği planlanır ve aylık çalışma planı hazırlanır.

4. Ocak ayı etkinliği/etkinlikleri belirlenir.

5. Ayın değeriyle ilgili öğretmenlere bilgi verilir.

6. Ocak ayı değeriyle ilgili öğrencilere ve velilere bilgi verilir.

7. Ailelere, aile bilgilendirme ve katılım mektubu yazılır.

8. Ay içinde aileye yönelik yapılacak çalışmalar

planlanır.

9.İhtiyaç duyulan materyal belirlenir ve temin edilir.

10.Değerlerle bağlantı kurulacak belirli gün ve haftalar planlanır.

11.Okul köşeleri hazırlanır.(değerler ağacı, pano vb)

12.İşlenen değerler ile ilgili dönütler toplanır ve değerlendirilir

 

 

ALT KONULAR

*Paylaşma

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 

*Enerji Tasarrufu Haftası

(Ocak ayının 2. haftası)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şubat  Ayında Yapılacak İş ve İşlemler

Değerlendirme

 

AYIN DEĞERİ

 

*SABIR

                                      &nb